შპს "მუსალერის სტამბა", არმავირის გუბერნია, სოფელი მუსალერი

 

«ԳաԳոռ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, ք․ Աշտարակ 132.21 կՎտ
«ԳաԳոռ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, ք․ Աշտարակ
132.21 կՎտ
შპს "ლუსაკერტი ელიტი", კოტაიკის გუბერნია, ნორ გეღის ვ 587 kW
შპს "ლუსაკერტი ელიტი", კოტაიკის გუბერნია, ნორ გეღის ვ
587 კვტ სიმძლავრის ელექტროსადგურის მონტაჟი განხორციელდა 5 ინვერტორით. ელექტროსადგური აღჭურვილია უბედური შემთხვევის პრევენციული სისტემებით, რათა თავიდან იქნას აცილებული მოკლე ჩართვა, არასინუსოიდური დენები, ძაბვები, ძაბვის მკვეთრი ცვლილებები, მავთულის ნულოვანი გატეხვის პრობლემები და სხვა გაუმართაობა. მიმდებარე ტერიტორიაზე დამონტაჟდა მიწის დამიწების მარყუჟი 4 ohms-ზე ნაკლები წინააღმდეგობით AC და DC სქემებისთვის.
587 kW
«Ռոմա» ՍՊԸ, Երևան, Ավան վարչական շրջան 18 կՎտ
«Ռոմա» ՍՊԸ, Երևան, Ավան վարչական շրջան
18 կՎտ
Արարատի մարզ, գ․ Խարբերդ 5․32 կՎտ
Արարատի մարզ, գ․ Խարբերդ
5․32 կՎտ