12.11.2021

Մոնոկրիստալ, թե՞ պոլիկրիստալ արևային վահանակներ (պանելներ)․ հասկանանք միասին

Արևային վահանակների (պանելների) տարաբնույթ առաջարկները, հաճախ, շփոթություն են առաջացնում: Մինչ որոշները պնդում են, որ մոնոկրիստալ արևային վահանակները այլընտրանք չունեն Ձեր նախագծի համար, մյուսներն էլ բացառում են նման տեսակետը՝ ապացուցելով պոլիկրիստալ վահանակների նպատակահարմարությունը, երբեմն նույնիսկ անփոխարինելիությունը։ Այս ամենի մեջ սպառողները հայտնվում են բարդ իրավիճակում՝ չկողմնորոշվելով մոնոկրիստալ թե պոլիկրիստալ վահանակ ընտրել։
Տարբերությունը արևային վահանակների տեսակների միջև բխում է դրանց պաատրաստման եղանակների առանձնահատկություններից: Չնայած նրան, որ 2-ն էլ պատրաստվում են բյուրեղների բլոկներից, մոնոկրիստալ արևային վահանակ ստանալու համար օգտագործում են միաբյուրեղ սերմ (բնական կամ լաբորատոր եղանակներով), որը թույլ է տալիս ունենալ ավելի համասեռ և հարթ տեսք, քան պոլիկրիստալների մոտ է։
Արտադրողները մոնոկրիստալ արևային վահանակներ ստանալու համար կիրառում են Չոխրալսկու մեթոդը՝ օգտագործելով մաքուր սիլիկոնի միաբյուրեղ (Նկ․1)։ Տեխնոլոգիայի առանձնահատկությունը կայանում է հալված մոնո­բյու­րե­ղա­յին սիլիկոնից մեկ սիլիկոնային բյուրեղ դանդաղորեն դուրս հանելու մեջ, որին հաջորդում է ձուլակտորի ձևավորումը։ Բյուրեղային սերմը (կամ բյուրե­ղիկը) փոքր մասն է սիլիկոնի, որն էլ հալված մոլեկուլների հիմքն է կազմում: Ապահովելով ճիշտ ենթակառուցվածքներ՝ մո­լե­կու­­լային հալոցանյութերը կարող են կապվել ձևավորվող ձուլակտորի հետ: Սերմի կազմավորվման ընթացքում ջերմաստիճանն աս­տի­ճա­նաբար նվազեցվում է՝ օժանդակելով գլանային ֆորմայի ստացմանը:

(Նկ․1) Մոնոկրիստալ արևային վահանակի բջիջ

Ի տարբերություն մոնոկրիստալի՝ պոլիկրիստալ արևային վահանակները պատրաստվում են բյուրեղի բազմաթիվ քանակներից (Նկ․2): Արտադրողները միաբյուրեղի դան­դաղ և ծախսատար ստացման գործընթացի փոխարեն, պարզապես հավաքում են բյուրեղային հատիկը հալոցքային սիլիկոնի մեջ և թույլ տալիս նրան հովանալ: Այս ձուլման մեթոդի միջոցով շրջապատելով բյուրեղին, սերմը չի հանդիսանում համասեռ և ա­ճում են մի քանի մանր բյուրեղներ:

(Նկ․2) Պոլիկրիստալ արևային վահանակի բջիջ
Այսպիսով, ո՞ր տեսակի արևային վահանակն է ավելի լավը:

Մոնոկրիստալ արևային վահանակի կարևոր առավելությունները բաղկացած են մի շարք գործոններից։ Դրանք համեմատած պոլիկրիստալ վահանակի ունեն ավելի բարձր էֆեկտիվություն (սովորաբար, 15%-20%), մինչդեռ պոլիկրիստալ արևային վահանակի էֆեկտիվությունը տատանվում է 13%-16%-ի սահմաններում։ Այս հանգամանքը պայմանավորված է սիլիկոնի մաքրության աստրճանով․ քանի որ մոնոկրիստալ արևային վահանակի դեպքում սիլիկոնի մաքրություն աստիճանն ավելի բարձր է, հետևաբար կարողանում է ավելի բարձր էներգաարդյունավետություն ավահովել։
Մոնոկրիստալ արևային վահանակի հաջորդ կարևոր առավելությունը տարածքի օպտիմալ օգտագործումն է (Նկ․3)։ Շնորհիվ իրենց բարձր էներգաարդյունավետության՝ դրանք կարողանում են ավելի քիչ տարածք զբաղեցնել, քան պոլիկրիստալ արևային վահանակները։ Օրինակ 3 ՄՎտ հզորության արևային կայան ստանալու համար մոնոկրիստալ արևային վահանակները համեմատած պոլիկրիստալ տեսակի արևային վահանակների ավելի քիչ տարածք կզբաղեցնեն, քանի որ ունեն ավելի բարձր արդյունավետություն և ավելի քիչ վահանակներ են պահանջվում անհրաժեշտ հզորությունը ապահովելու համար։

(Նկ․3) Մոնոկրիստալ արևային վահանակներով տեղակայված կայան Հայաստանում

Այս ամենից զատ մոնոկրիստալ արևային վահանակները ունեն ծառայության ավելի երկար ժամնկետ (սովորաբար արտադրողները առաջարկում են մինչև 25 տարվա երաշխիք) և թույլ լուսավորված պայմաններում ավելի լավ են գեներացնում էլեկտրաէներգիա, քան պոլիկրիստալ տեսակի վահանակները: Միակ առավելությունը, որը ունի պոլիկրիստալ արևային վահանակը մոնոկրիստալ արևային վահանակի նկատմամբ ցածր գինն է։
Հիմք վերցնելով այս ամենը՝ կարելի է եզրակացնել, որ ծախսերի կրճատման տեսակետից իդեալական տարբերակը պոլիկրիստալ արևային վահանակն է, մինչդեռ, եթե չեք ուզում ձեր խնայողությունները իրականացնել ի հաշիվ որակի, նման պարագայում ճիշտ ընտրությունը մոնոկրիստալ արևային վահանակն է։