Լուծումներ

Արևային տեղակայանքներ
Արևային ֆոտոէլեկտրական կայանները կերպափոխում են արևի էներգիան էլեկտրական հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի։ Նախագծման և կառուցման փուլում կայանների անհրաժեշտ հզորությունը ճշգրիտ հաշվարկելու և տեխնիկատնտեսական հիմնավորումների համար կարևոր տվյալներ են աշխարհագրական դիրքը, աշխատանքային, տեխնիկական բնորոշումները, կառավարության որոշումները և սուբսիդավորումները, «Net-metering» - ի (բաշխիչ ցանցերի հետ հաշվառում) համակարգը և արևային համակարգի բոլոր սարքավորումների գները։ Արևային համակարգերի բաղկացուցիչ հիմնական տարրերը արևային վահանակներն ու ինվերտորներն են, կարգավորիչները, ակումուլյատորային մարտկոցները, պաշտպանական սարքավորումները և համակարգը համալրող այլ միջոցները։
«ՕՀՄ ԷՆԵՐՋԻ» - ն առաջարկում է արևային ֆոտոէլեկտրական համակարգերի հետևյալ տեսակները՝
Ինքնավար (off-grid) արևային ֆոտոէլեկտրական կայան/համակարգ
Եթե Դուք ցանկանում եք սպառել էլեկտրաէներգիա, բայց չունեք բաշխիչ ցանցերի հետ միացում կամ հուսալի էլեկտրամատակարարում, ապա Ձեզ անհրաժեշտ են հենց ինքնավար արևային ֆոտոէլեկտրական կայաններ։ Էլեկտրակայանի այս տեսակը հաստատուն հոսանքի էլեկտրական էներգիան կուտակում է ակումուլյատորային մարտկոցներում։ Ինվերտորի համալրումը թույլ է տալիս այս համակարգին ակումուլյատորային մարտկոցներից հաստատուն հոսանքը կերպափոխել փոփոխական հոսանքի, որն էլ հենց օգտագործվում է հիմնական կենցաղային սարքավորումների շահագործման ժամանակ։
Ցանցային (on-grid) արևային ֆոտոէլեկտրական կայան/համակարգ
 
Եթե Դուք ունեք հուսալի էլեկտրամատակարարման աղբյուր (Ձեր համակարգը միացված է բաշխից ցանցին), բայց Ձեր էլեկտրաէներգիայի ծախսերը բավականին շատ են, ապա Ձեզ անհրաժեշտ է հենց ցանցային (on-grid) արևային ֆոտոէլեկտրական կայան։ Ցանցային այս համակարգն արևային ֆոտոէլեկտրական կայան է, որն արտադրում է էլեկտրական էներգիա, երբ առկա է էլեկտրական ցանցը, այսինքն՝ արևային կայանը պետք է միացված լինի բաշխից էլեկտրական ցանցերին` ավելցուկային էլեկտրաէներգիան ցանցին վաճառելու հնարավորությամբ (ՀՀ «էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» օրենք)։
 
Հիբրիդ արևային ֆոտոէլեկտրական կայան/համակարգ 

«Եթե Դուք չունեք բաշխիչ էլեկտրամատակարարման ցանցի սնուցում, ապա Ձեզ անհրաժեշտ է ինքնավար արևային կայան, բայց եթե Դուք ցանկանում եք և՛ կրճատել Ձեր տան էլեկտրաէներգիայի ծախսերը, և՛ ունենալ ինքնավար ռեժիմով աշխատող արևային կայան, որը, ցանցի էլեկտրամատակարարման խզման դեպքում ակումուլյատորային մարտկոցների շնորհիվ կապահովի Ձեր տան կարևոր ուղղությունների սնուցումը, ապա Ձեզ համար լավագույնը հիբրիդ արևային կայանն է»։ 
Հիբրիդ արևային համակարգերը կամ կայանները ցանցային և ինքնավար արևային կայանների համադրություն են։