Ամրացման համակարգեր

Ամրացման համակարգեր

Յուրաքանչյուր արևային ֆոտովոլտային կայանի գլխավոր բաղադրիչներից է որակյալ  ամրացման համակարգը։ Ամրացման համակարգի որակից է կախված կայանի ամրությունը, երկարակեցությունը և ճիշտ աշխատանքը։ Այն պետք է իրականացվի համապատասխան որակավորում  և փորձ ունեցող աշխատակիցների կողմից։ Ամրացման համակարգը միակցված դետալների խումբ է, որը ապահովում է հուսալի ամրացում, ֆիքսվածություն և արևային վահանակների կառավարում: Ամրացման համակարգերը բազմազան են, որի արդյունքում շահառուն ունենում է ընտրության մեծ հնարավորություն: Արևային կայանի ամրացման համակարգերը, ըստ գործառույթի, բաժանվում են ֆիքսված և հետևող համակարգերի:

ֆիքսված ամրացման համակարգը արևային պանելների ամրացման անշարժ տարբերակն է:

Այն տեղակայվում  է ինչպես տանիքներին, այնպես էլ հողի վրա և շինությունների ճակատային հատվածում։ Տանիքին ֆիքսված արևային կայան տեղակայելու և լավագույն արտադրողականությունն ու անվտանգությունն ապահովելու համար, հաշվի է առնվում տանիքի ամրությունը, դիրքը, այնուհետև կառուցվում է համապատասխան կարկասային համակարգ։

Տանիքի անհամապատասխանության պարագայում դիտարկվում է շինությունների ճակատային հատվածում  կամ հողի  վրա ստվերային կառույցներ ստեղծելու հնարավորությունը, որը  նաև կարող է շահագործողի համար հանդիսանալ ավտոկայանատեղի, հանգստի գոտի՝ վահանակներից բաղկացած գեղեցիկ ծածկով։

ֆիքսված ամրացման համակարգը ավելի տարածված է Հայաստանում իր գնի և ամրության հաշվին: Այս տեսակի համակարգի հուսալիությունը անհամեմատ ավելի բարձր է, որակյալ աշխատանքի շնորհիվ համակարգը կծառայի ավելի քան 20 տարի:

Հետևող ամրացման համակարգը տեխնոլոգիապես առավել բարդ և արտադրողականության առումով ավելի արդյունավետ համակարգ է:

Այս համակարգի յուրահատկությունը կայանում է նրանում, որ վահանակների դիրքը ավտոմատ փոփոխվում  է արևի շարժմանը զուգահեռ, որի արդյունքում էլ կայանը ապահովում է ամենաբարձր արդյունավետություն:

Բացի այդ այս համակարգը բավականին լավ պաշտպանված է եղանակային պայմաններից, անհրաժեշտության դեպքում այն ​​հարմարվելու է կլիմայական վատ պայմաններին (ձյուն, քամի):

Հետևող ամրացման համակարգերը բաժանվում են.

Մի առանցքանի. Այս համակարգը թույլ է տալիս արևային պանելները պտտել ուղղահայաց և մեծ հնարավորություն են տալիս այն կայաններին, որոնք տեղադրվում են բարդ աշխարհագրական և հողերի անհավասարության պայմաններում: Շահագործելուց առաջ նման համակարգը պետք է հարմարեցվի  աշխատանքային հատուկ պայմաններին:

Երկառանցքանի. Ամրացման այս համակարգը տալիս է նախորդի համեմատ ավելի բարձր արդյունավետություն, քանի որ այն ինքնաբերաբար շարժվում է ոչ միայն ուղղահայաց, այլև հորիզոնական, ընդհանուր առմամբ, չեզոքացնում է էլեկտրաէներգիա ստանալու ցանկացած կորուստ: Այս համակարգի արտադրողականությունը ֆիքսված ամրացման համակարգերի  համեմատ  մոտ 40%-ով ավելի բարձր է: