Արևային կայան

Արևային ֆոտովոլտային կայանը արևային լուծումների ամենատարածված ձևերից մեկն է։ Դրա միջոցով հնարավոր է դառնում արևի էներգիան կերպափոխելու էլեկտրական հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի, և ունենալ անվճար Էլեկտրաէներգիա։ Նախագծման և կառուցման փուլում արևային կայանի անհրաժեշտ հզորությունը ճշգրիտ հաշվարկելու, և տեխնիկատնտեսական հիմնավորումներ ստանլու համար կարևոր տվյալներ են հանդիսանում արևային կայանի տեղադրման աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկությունները, աշխատանքային և տեխնիկական բնորոշումները, ինչպես նաև «Net-metering» (բաշխիչ ցանցերի հետ հաշվառում) համակարգը և կառավարության որոշումներն ու սուբսիդիաները։
«ՕՀՄ ԷՆԵՐՋԻ»-ն առաջարկում է արևային կայանների հետևյալ տեսակները՝
Ինքնավար (off-grid) արևային ֆոտոէլեկտրական կայան/համակարգ
Եթե Դուք ցանկանում եք սպառել էլեկտրաէներգիա, բայց չունեք բաշխիչ ցանցերի հետ միացում կամ հուսալի էլեկտրամատակարարում, ապա Ձեզ անհրաժեշտ են հենց ինքնավար արևային կայաններ։ Արևային կայանի այս տեսակը հաստատուն հոսանքի էլեկտրական էներգիան կուտակում է ակումուլյատորային մարտկոցներում։ Ինվերտորի համալրումը թույլ է տալիս այս համակարգին ակումուլյատորային մարտկոցներից հաստատուն հոսանքը կերպափոխել փոփոխական հոսանքի, որն էլ հենց օգտագործվում է հիմնական կենցաղային սարքավորումների շահագործման ժամանակ։
Ցանցային (on-grid) արևային ֆոտոէլեկտրական կայան/համակարգ
 
Եթե Դուք ունեք հուսալի էլեկտրամատակարարման աղբյուր (Ձեր համակարգը միացված է բաշխից ցանցին), բայց Ձեր էլեկտրաէներգիայի ծախսերը բավականին շատ են, ապա Ձեզ անհրաժեշտ է հենց ցանցային (on-grid) արևային ֆոտոէլեկտրական կայան։ Ցանցային այս համակարգն արևային ֆոտոէլեկտրական կայան է, որն արտադրում է էլեկտրական էներգիա, երբ առկա է էլեկտրական ցանցը, այսինքն՝ արևային կայանը պետք է միացված լինի բաշխից էլեկտրական ցանցերին` ավելցուկային էլեկտրաէներգիան ցանցին վաճառելու հնարավորությամբ (ՀՀ «էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» օրենք)։
 
Հիբրիդ արևային ֆոտոէլեկտրական կայան/համակարգ 

«Եթե Դուք չունեք բաշխիչ էլեկտրամատակարարման ցանցի սնուցում, ապա Ձեզ անհրաժեշտ է ինքնավար արևային կայան, բայց եթե Դուք ցանկանում եք և՛ կրճատել Ձեր տան էլեկտրաէներգիայի ծախսերը, և՛ ունենալ ինքնավար ռեժիմով աշխատող արևային կայան, որը, ցանցի էլեկտրամատակարարման խզման դեպքում ակումուլյատորային մարտկոցների շնորհիվ կապահովի Ձեր տան կարևոր ուղղությունների սնուցումը, ապա Ձեզ համար լավագույնը հիբրիդ արևային կայանն է»։ 
Հիբրիդ արևային համակարգերը կամ կայանները ցանցային և ինքնավար արևային կայանների համադրություն են։