Ֆինանսավորում

«ՕՀՄ ԷՆԵՐՋԻ»-ն ֆիզիկական անձանաց համար առաջարկում է ապառիկ տեղում  ֆինասավորում արևային ֆոտոէլեկտրական և ջրային համակարգերի ձեռք բերման համար: 
Առավելություններն են.  Գնորդը    հնարավորություն  է  ունենում  հաշված  րոպեների ընթացքում  կատարել  արևային համակարգերի  ապառիկ  գնումներ անմիջապես խանութում` առանց Բանկ այցելելու: Ապառիկի  տրամադրման  վերաբերյալ  որոշումը  կայացվում, և ձևակերպումը կատարվում է 5 րոպեի ընթացքում:
ԱՐՄԵՆԻԱՆ ԼԻԶԻՆԳ ՔԱՄՓՆԻ
Տարեկան տոկոսադրույք` 10 % գազաֆիկացված
Տարեկան տոկոսադրույք՝ 8 % չգազաֆիկացված և սահմանամերձ
Կանխավճար` սկսած 10 % -ից
Մարման ժամկետ` մինչև 8 տարի
Մինչև 50 կՎտ հզորությամբ արևային ֆոտոէլեկտրական կայանների ֆինանսավորում գազաֆիկացված տարածքների համար
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ
Տարեկան տոկոսադրույք` 0 %
Ամսական սպասարկման վճար՝ 0.43 %
Կանխավճար` 10 %
Մարման ժամկետ` 8 տարի
Ապառիկ տեղում
ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ
Տարեկան տոկոսադրույք՝ 9.56 %
Կանխավճար ՝ սկսած 0 % -ից
Մարման ժամկետ՝ 8 տարի
Ապառիկ տեղում
«ՕՀՄ ԷՆԵՐՋԻ»-ն իրավաբանական անձանաց համար առաջարկում է ապառիկ տեղում  ֆինասավորում արևային ֆոտոէլեկտրական և ջրային համակարգերի ձեռք բերման համար:
Առավելությունները`
1.    Մինչ կայանի կառուցումը լիզինգառուն չի կատարում ամսական մարումներ
2.     Լիզինգառուն լիզինգի մայր գումարի 20 տոկոսի չափով դրամաշնորհի գումարը ստանում է սկզբում` լիզինգի տրամադրումից հետո առավելագույնը 2 ամսվա ընթացքում
3.    Դրամաշնորհի հաշվին կարող է ապահովվել փաստացի տոկոսադրույքի զգալի նվազեցում` լիզինգի վաղաժամկետ մարում կատարելով
ԱՐՄԵՆԻԱՆ ԼԻԶԻՆԳ ՔԱՄՓՆԻ
Տարեկան տոկոսադրույք՝ 10 %
Տարեկան տոկոսադրույք՝ 8 % չգազաֆիկացված և սահմանամերձ
Կանխավճար՝ սկսած 20 % -ից
Մարման ժամկետ՝ մինչև 8 տարի
Մինչև 50 կՎտ հզորությամբ արևային ֆոտոէլեկտրական կայանների ֆինանսավորում
ԱՄԵՐԻԱ ԲԱՆԿ և ԱՄԵՐԻԱ ԼԻԶԻՆԳ
Տարեկան տոկոսադրույք՝ 8 - 9 %
Կանխավճար՝ սկսած 5 % -ից
Միանվագ միջնորդավճար՝ 1 %
Մարման ժամկետ՝ մինչև 10 տարի