Save more

Enjoy your solar powered life

SEE MORE
AE Solar - high quality solar panels

More options. More integration. More performance.

SEE MORE
SMA ShadeFix

The next level of PV performance optimization

SEE MORE
About US

«OHM ENERGY» is a technical company that offers to its clients high quality services in energy sector

Our mission
  • Use solar energy as a renewable resource efficiently as an alternative source of electricity.
  • Contribute to raising the living standards of the economy and population in Armenia by reducing electricity consumption.
  • Contribute to the solution of the existing problems in the sphere and the provision of quality products and services in the energy market.
  • Assist everyone in joining "Green Energy" without much initial investment.
Our vision

By attaching value to quality, to ensure progress that will guarantee to the sustainable development of present and future generations by harmonizing and balancing environmental issues

SHOW MORE
"Lusakerti Elit" LLC, Kotayk province, v. Nor Geghi 586.17 kW
"Lusakerti Elit" LLC, Kotayk province, v. Nor Geghi
The installation of 586.17 kWt power plant was made with 5 inverters. The Power plant is equipped with accident-prevention  systems to avoid short circuit, non-sinusoidal currents, overvoltages, abrupt voltage changes, zero wire breakage problems, and other failures. In the surrounding area was installed an earth ground loop with a resistance less than 4 ohms for AC and DC circuits.
586.17 kW
"G.Solar" LLC, Aragacotn Province, Karmrashen village 800 kW
"G.Solar" LLC, Aragacotn Province, Karmrashen village
The installation of 800 kW power plant was made with 14 blocks (inverters). The Power plant is equipped with accident-prevention systems to avoid short circuit, non-sinusoidal currents, overvoltages, abrupt voltage changes, zero wire breakage problems, and other failures. In the surrounding area was installed an earth ground loop with a resistance less than 4 ohms for AC and DC circuits.
01 July 2020
800 kW
"Sun Energy" LLC, Armavir Province, Merdzavan village 3000 kW
"Sun Energy" LLC, Armavir Province, Merdzavan village
The installation of 3 MW power plant was made with 60 blocks (inverters). The Power plant is equipped with accident-prevention systems to avoid short circuit, non-sinusoidal currents, overvoltages, abrupt voltage changes, zero wire breakage problems, and other failures. In the surrounding area was installed an earth ground loop with a resistance less than 4 ohms for AC and DC circuits. The generated capacity is transferred to the "Spandaryan" substation.
04 Dec 2020
3000 kW
"Solar Farm" LLC, Gegharkunik Province, Shoghakat village 5000 kW
"Solar Farm" LLC, Gegharkunik Province, Shoghakat village
The installation of 6 MW pick power (5 MW nominal power ) plant was made with 100 blocks (inverters). The Power plant is equipped with accident-prevention systems to avoid short circuit, non-sinusoidal currents, overvoltages, abrupt voltage changes, zero wire breakage problems, and other failures. In the surrounding area was installed an earth ground loop with a resistance less than 4 ohms for AC and DC circuits.
07 Nov 2020
5000 kW
News
06.12.2021
Արևային էներգիա՝ Մեղրիի Մարզամշակութային կենտրոնին և «Արևիք» արվեստի դպրոցին
Մեղրիի Մարզամշակութային կենտրոնում հյուրընկալվել է ՀՀ-ում Լիտվայի Հայաստանյան դեսպան տիկին Ինգա Ստանիտե – Տոլոչկիենեն: Այցի առիթը «Արևիք» արվեստի դպրոցի Մեղրիի մասնաճյուղի տանիքին տեղակայված ինքնավար արևային կայանների բացման արարողությունն է: Միջոցառմանը մասնակցել է Մեղրի համայնքի ղեկավարի տեղակալ Արմեն Սամվելյանը, համայնքապետարանի աշխատակիցներ և այլ հյուրեր:
24.11.2021
Արևային կայան - ՀԷՑ - բաժանորդ․ ո՞վ, ու՞մ և ի՞նչ սակագնով է վաճառում էլեկտրաէներգիան։
Շատերն են լսել բաշխից ցանցում էլեկտրաէներգիա կուտակելու և հետագայում ավելուցակային մասը դրամական տեսքով ստանալու խոսակցությունները, սակայն քչերը հստակ պատկերացում ունեն, թե իրականում ինչի մասին է խոսքը։
SHOW MORE
Products
Solar modules
Solar inverters
Connectors
Electrical heaters
Our partners